Shiatsutherapie prijzen

Shiatsu-behandeling
60 minuten: € 52,50

Shiatsu-behandeling

30 minuten: € 32,50

Klassieke massage
30 minuten: € 32,50

Klassieke massage (gehele lichaam)
60 minuten: € 52,50